(JB) In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een polikliniek speciaal voor dove en slechthorende patiënten geopend. De polikliniek is een initiatief van Kentalis, een organisatie voor diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen die doof, doofblind of slechthorend zijn en voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis.