(KO) Op woensdag 15 februari jongstleden bracht een kleine delegatie van de Stichting Eardrop, bestaand uit Kees Brenkman (voorzitter), Thijs van Hees en Robbert Ensink een bezoek aan dr. Shelly Chadha, de Hearing Healthcare Officer van de Wereld Gezondheidsorganisatie in Genève. Naast een overleg over de toekomst strategie van de Stichting Eardrop (www.eardrop.nl) werden presentaties gegeven over het clinical officer programma van de Stichting. Ook werd gediscussieerd over de huidige beschikbaarheid van KNO-zorg in de regio van Afrika waar de stichting onder meer actief is.