Symposium Ontwikkelingsstotteren

(JB) Eén op de honderd mensen stottert. In Nederland zijn dat tussen de 175.000 en 200.000 mensen. Stotteren bepaalt het gedrag, de gedachten en gevoelens van een persoon. Terwijl er in de therapie voor kinderen grote vorderingen zijn geboekt (de zogenaamde ‘vroege interventie’), blijft het verkrijgen van totale genezing een lastig probleem. In de therapie spelen acceptatie en er mee leren omgaan dan ook een grote rol. Tijdens het symposium zullen de laatste ontwikkelingen in het beleid en de actuele doorbraken voor interventie vanuit de biomedische wetenschap aan de orde komen.

De richtlijn ontwikkelingsstotteren is zojuist afgerond en zal worden besproken.