Symposium Pento Audiologisch Centrum

(KH) Op 28 januari 2016 wordt een symposium van het Audiologisch Centrum Pento georganiseerd ter ere van het 50 jarige jubileum van het Audiologisch Centrum in Amersfoort.

50 jaar geleden is het Audiologisch centrum in Amersfoort tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de KNO-praktijken in Amersfoort.
De huidige KNO-maatschap “ Sonoor” van het Meander Medisch Centrum levert daarom ook nu graag zijn medewerking aan dit symposium, dat georganiseerd zal worden in de Flint in Amersfoort op 28 januari 2016 en de titel draagt “Gehoor geven aan…”
Het omvat een divers en interessant programma voor zowel de professional als de geïnteresseerde leek.