KNO-kwaliteit Themanummer

Er is een bijzondere editie van ons KNO-magazine verschenen. Onze bedoeling is u te verrassen en te inspireren met één of meer artikelen.

Kwaliteitsbeleid is een veelomvattend thema. In dit magazine maken wij kwaliteitsbeleid concreet door onze eigen KNO-zorg als voorbeeld te gebruiken. We hebben daarbij structuur aangebracht door de diverse modellen en kwaliteitsinstrumenten in vijf subthema’s te groeperen.

Sommige artikelen zullen voor u herkenbaar zijn, andere zullen u wellicht verrassen en u inspireren tot nieuwe ideeën en inzichten.

Voor organisaties is het een uitdaging verbeterprocessen helder en praktisch te houden, zodat alle zorgprofessionals zich betrokken voelen. De KNO-vereniging geeft op dit moment een boost aan dit proces door te werken met kerngroepen die geformeerd zijn rond acht verschillende thema’s rondom KNO-zorg waar de zorgprofessionals zelf aan het roer staan: Otologie, Vestibulologie, Rinologie, Laryngologie, Slaapgeneeskunde, Aangezichtschirurgie, Pediatrie en Hoofd-halschirurgie. Opvallend is hoe zo in korte tijd landelijk netwerken worden opgebouwd, de kennis onder de leden wordt verdiept en landelijke registratiesystemen voor uitkomsten van zorg worden opgezet. In dit magazine wordt u door onze pioniers geïnformeerd over de basisideeën die ten grondslag liggen aan de kwaliteitsslagen die binnen onze beroepsgroep worden gemaakt.

Het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ van de Federatie Medisch Specialisten (2017) en de landelijke akkoorden (het Hoofdlijnenakkoord en heel recent het Integraal zorgakkoord 2022) bevestigen dat we op de goede weg zitten en motiveren ons op volle kracht door te gaan. Wij zijn en worden bij de uitvoering geholpen door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, dat een proactieve en creatieve rol speelt bij onze kwaliteitsprojecten.

Wij hopen dat u even voor dit magazine kan gaan zitten. Het is voor de meesten geen alledaagse kost, maar wel belangrijk voor de toekomst van de zorg voor onze patiënten.

Dr. Herbert van den Berge en Prof. dr. Henri A.M. Marres
Hoofdredacteur en Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Themanummer Kwaliteit KNO (NTvKNO)