(EK) Neurowetenschapper Martijn Agterberg vermoedt dat hommels hem kunnen leren hoe hij gehoorimplantaten kan verbeteren. Hij heeft de insecten uitgenodigd in zijn mobiele lab.