(VB) De “Make Sense” Campagne en “awareness-week”, georganiseerd door de Europese Hoofd-Hals vereniging (EHNS), streeft naar een groter bewustzijn van hoofd-halskanker. Hierdoor kunnen de behandelingresultaten en kansen op genezing voor patiënten met hoofd-halskanker verbeteren.

Tijdens deze week voor en over hoofd-halskanker zal er in Europees verband een uitgebreid programma zijn, met onder andere uitgebreide aandacht in de media, presentaties bij het Europese parlement, gratis screenings-acties en scholingsmomenten.

De tweede Europese week voor hoofd-halskanker wordt van 22-26 september 2014 gehouden.

GRATIS screening hoofd-halskanker 24 september 2014; Locatie Polikliniek KNO, Receptie S, VU medisch centrum; Tijd: 13.00-16.30 uur

Vrije inloop, maar vooraf aanmelden via e-mail naar screeninghoofdhals@vumc.nl wordt aanbevolen. Men krijgt dan een toegewezen tijdstip.

De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door Merck Nederland met gratis verstrekking/drukken voorlichtingsmaterialen.