Uitzending Zembla over UMC Utrecht

(AB) Op 2 maart berichtte Zembla over ooroperaties bij negen kinderen in het UMCU waarbij gehoorimplantaten werden geplaatst. Bij vier van deze kinderen heeft een tweede operatie plaatsgevonden, bij één kind is een tweede operatie gepland. De KNO-vereniging betreurt zeer dat de behandeling bij deze kinderen niet goed is verlopen en leeft mee met de patiënten en hun ouders.

In de uitzending van Zembla reageert Marcel Daniëls, bestuurder van de Federatie Medisch Specialisten. Hij gaat onder meer in op calamiteiten melden, een open werkcultuur en adviezen van de Federatie en wetenschappelijke verenigingen ter verbetering van de medisch specialistische zorg. De KNO-vereniging verwijst naar de website van de Federatie voor uitgebreide informatie over deze onderwerpen.