Uitzending Zembla van 31 mei 2017

(JB) In de uitzending van 31 mei 2017 besteedde Zembla opnieuw aandacht aan de gebeurtenissen in het UMCU en de organisatie van dit ziekenhuis. Deze keer lag de focus op het IGZ-rapport dat in april 2017 werd gepubliceerd en hoe de Raad van Bestuur tot nu toe is omgegaan met de bevindingen daarin.

Een aantal bevindingen in het IGZ-rapport betreffen cultuur en leiderschap in het UMCU en de afdeling KNO in het bijzonder. Ook gaat het rapport in op de werkwijze van het UMCU bij het melden, onderzoeken en rapporteren van calamiteiten. Zembla bevraagt in de uitzending verschillende betrokkenen hierover en gaat daarbij ook in op de beoordeling van diverse calamiteiten.

De KNO-vereniging heeft na een eerdere Zembla-uitzending al benadrukt dat zij bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van zorg met alle middelen die de vereniging ter beschikking staan. Zowel de KNO-vereniging als de Federatie zullen zich met hun leden blijven inzetten voor permanente kwaliteitscycli in de zorg.
Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met andere partijen om de kwaliteit van de zorg meer inzichtelijk te maken, het continu verbeteren van de kwaliteitsvisitaties en het uitvoeren van vele kwaliteitsprojecten (richtlijnen, zorginnovaties etc.). Ook is er blijvende aandacht voor het ondersteunen bij het optimaal functioneren van artsen.

Gesprekspartner voor Zembla vanuit de medisch specialisten was Marcel Daniels, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Daniels gaat mede namens de KNO-Vereniging in op het belang van een open en veilige cultuur.
Zie ook een bericht op de website van de Federatie.