(KK) Kinderen met astma, allergie of een combinatie daarvan hebben een hogere kans op ADHD dan andere kinderen. Mogelijk bestaat er een verband tussen het ontwikkelen van ADHD en de medicatie die het kind voor astma of de allergie gebruikt.