VOORKOMEN IS ECHT BETER!

vuurwerk(AS) Zoals ieder jaar wensen wij, de KNO-artsen van de KNO-vereniging, u hele prettige feestdagen toe! Daarbij zijn wij blij dat steeds meer particuliere en overheidsinstanties wijzen op de gevaren van vuurwerk. Daar voegen wij graag onze waarschuwingen voor gehoorschade aan toe.

Knallend en gillend vuurwerk kan blijvende schade veroorzaken aan ons gehoor. Gehoorschade kunt u direct merken, maar ook pas na verloop van tijd! Zowel voor gebruiker als omstander adviseren wij de nodige veiligheidsmaatregelen: blijf op afstand van alle geluidsbronnen die gehoorschade kunnen veroorzaken. Draag waar nodig gehoorbeschermende oordoppen of oorkappen. Wees niet alleen voorzichtig met uw  eigen gehoor, maar zorg er ook voor dat u geen schade toebrengt aan anderen. Wees daarom ook rond de komende jaarwisseling steeds voorzichtig met vuurwerk(shows). Daarnaast blijft gelden: bescherm uw gehoor tijdens nieuwjaarsfeesten tegen harde muziek.

Gehoorschade kan niet alleen leiden tot levenslang gehoorverlies en levenslang oorsuizen (tinnitus). Ook overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) kan het dagelijks leven ernstig beperken. Voorkomen is ECHT beter dan genezen. Want genezen kan vaak niet meer!

Graag wensen wij u een mooi nieuwjaar met behoud van gezondheid, ook van uw gehoor.

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied