Contact

Op telefonische of per e-mail gestelde vragen over (persoonlijke) keel-neus-oorheelkundige problemen of andere vragen van medische aard kan niet worden ingegaan. Ook adviezen kunnen niet worden gegeven.

Mercatorlaan 1200
Domus Medica
3528 BL Utrecht

Directeur bureau

Mr. A.P. Lindenbergh

Secretaresse

(alleen verenigingszaken

Mw. Annemieke Slager

088-5052400

kno@kno.nl

Beleidsmedewerker Kwaliteit

Mw. Carolien van Andel
088-5052420
kno@kno.nl

Bankrekening

NL25RABO0103469699
BIC/SWIFT-code: RABONL2U