(EK) het vomeronasale orgaan (VNO), een klein afgebakend gebied met een onzekere functie in de neus bij mensen. Tijdens een neusoperatie kan dit orgaan blijvend beschadigd raken, waardoor de bijbehorende functie stopt. Dr. Tjasse D Bruintjes, KNO-arts aan het Leids Universitair Medisch Centrum en dr. Ronald LAW Bleys , anatoom aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederland, hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het ongrijpbare orgaan.