De KNO-vereniging

De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied stelt zich ten doel het bevorderen van de keel-neus-oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het houden van algemene vergaderingen met een wetenschappelijk en/of een huishoudelijk gedeelte;
  • het bevorderen en controleren van de kwaliteit en doelmatigheid van de beroepsbeoefening;
  • het behartigen van de beroepsbelangen;
  • het instandhouden van een bibliotheek en een archief;
  • het uitgeven van een tijdschrift en rapporten en het opstellen van standpuntnota’s;
  • het stimuleren van (elektronische) communicatie en informatievergaring (op vakinhoudelijk gebied) door het onderhouden van een website;
  • het steunen en doen houden van congressen;
  • het onderhouden van banden met zusterverenigingen in binnen- en buitenland;
  • andere activiteiten die aan het doel kunnen bijdragen.

De vereniging is in 1893 opgericht. Ondanks haar hoge leeftijd is de vereniging zeer vitaal en modern. Deze website getuigt hiervan.

Voor meer informatie over onze vereniging verwijzen wij u naar de andere pagina’s op deze website.