Landelijke Dag van de Fietshelm

(JB) Vandaag vindt de tweede Landelijke Dag van de Fietshelm plaats. Op deze dag wordt er aandacht gevraagd voor het belang van het dragen van een fietshelm, ook vanuit de KNO-vereniging. De fietshelm kan de kans op (hersen)letsel met wel 60 procent verkleinen en veel onnodig leed voorkomen. De Landelijke Dag van de Fietshelm 2023 is een initiatief van Artsen voor Veilig Fietsen in samenwerking met het HersenStrijd fonds en de Hersenstichting.