Patiënten-informatie

De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied plaatst voorlichtingsmateriaal op haar website. Hierin wordt de medische stand van zaken met betrekking tot een bepaald onderwerp weergegeven, zoals binnen de vereniging gold op het moment van plaatsen.
De voorlichtingspagina’s zijn ingedeeld in keel, neus, oor, duizeligheid, hoofd-hals, strottenhoofd en overig. U kunt een rubriek openen door deze in de kantlijn aan te klikken.

Deze voorlichtingspagina’s zijn bedoeld als een uitleg van het handelen van de KNO-arts. De KNO-arts kan te allen tijde gemotiveerd van de inhoud van de pagina’s afwijken. Daarbij kunnen ook patiëntenfactoren het beleid bepalen.

De KNO-arts stelt waar mogelijk zijn beleid vast in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van diens specifieke omstandigheden en met erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid, waarbij adequate voorlichting een vereiste is.