Schisis

Inleiding

Op deze pagina vindt u informatie over schisis. Schisis is een aangeboren afwijking in het gezicht: een spleet in de bovenlip, bovenkaak en/of het gehemelte.

Oorzaak en ontstaan

Meestal ontstaat schisis door een combinatie van oorzaken.
Onder meer een afwijking in de genen van de ouders en een storing in de eerste 12 weken van de zwangerschap kunnen een rol spelen.

Het gezicht van een baby vormt zich in het begin van de zwangerschap. Verschillende delen van het gezicht groeien naar elkaar toe.
Bij 1 tot 2 op de 1.000 baby’s sluit de bovenlip, de bovenkaak en/of het gehemelte niet helemaal. De spleet die hierdoor ontstaat, heet schisis.
Op een echo is het mogelijk om een lipspleet al tijdens de zwangerschap te zien.

Symptomen

Een aantal kinderen met schisis heeft moeite met duidelijk praten (een spraakstoornis). Verder komt het vrij vaak voor dat kinderen met schisis slecht horen en last hebben van oorontstekingen.

Chirurgische behandeling

Lip of gehemelte sluiting

Afhankelijk van de mate van schisis kan er gekozen worden voor een lipsluiting, gehemeltesluiting of een combinatie van deze twee. Meestal is uw kind bij de ingreep ongeveer 3-6 maanden oud. Deze ingreep wordt vaak door de plastisch chirurg uitgevoerd.

Kaaksluiting of farynxplastiek

Verder kan het nodig zijn de kaak operatief te sluiten. Uw kind is dan ongeveer 10 tot 12 twaalf jaar. Een ander probleem bij schisis kan zijn dat het zachte gehemelte niet goed functioneert. Hierdoor ontstaat een zogenaamde “open neusspraak” of er kan voedsel in de neus terechtkomen.
In dat geval kan het gehemelte verlengd worden door middel van een neusoperatie. Deze ingrepen worden door de kaakchirurg uitgevoerd.

Externe rhinoplastiek

Vaak zien we dat bij schisis de vorm van de neus anders is aangelegd.
Zowel de ademhaling als het uiterlijk van de neus kan dan afwijkend zijn.
Vaak is het in zo’n geval mogelijk om in één operatie niet alleen de functie te herstellen, maar ook het uiterlijk te verbeteren.
Verdere details over deze ingreep kunt u vinden onder het kopje neusoperaties.

Risico’s en complicaties

Door de operatie kan een nabloeding, infectie of beschadiging van de zenuwen ontstaan. Deze complicaties komen niet vaak voor en zijn goed te behandelen.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van schisis te beschrijven (zie ook de tekst op de introductiepagina).
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).