Neus

In dit onderdeel vindt u de volgende voorlichtingspagina’s:

Allergie
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over inhalatie allergie en daarbij behorende klachten.

Neusbijholten
Deze pagina heeft tot doel u meer informatie te geven over de anatomie (bouw en ligging) van de neusbijholten.

Neusbijholte-ontsteking
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over ontsteking van de neusbijholten.

Neusbijholte-operatie
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een endoscopische operatie aan uw neusbijholten.

Neusbloeding
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een neusbloeding (ook bloedneus of epistaxis genoemd).

Neusendoscopie
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over neusendoscopie (kijkonderzoek van de neus).

Operaties aan de neus
Op deze pagina kunt u lezen over diverse operaties (septumcorrectie, in- en uitwendige neusoperatie en neusschelpverkleining), die aan de neus kunnen worden uitgevoerd.

Neuspoliepen
Op deze pagina treft u meer informatie over neuspoliepen (polyposis nasi).

Reuk
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over reuk en reukstoornissen, de werking van het reukorgaan, de oorzaken, behandeling en adviezen bij reukverlies. Naast deze voorlichtingspagina adviseren wij u ook kennis te nemen van de pagina over smaak en smaakstoornissen.

Verkoudheid
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over verkoudheid.