Algemene uitleg stemonderzoek

Op deze pagina vindt u informatie over verschillende stemonderzoeken die verricht worden door een keel-neus-oorarts (KNO-arts). Als u recent voor stemonderzoek bij een keel-neus-oorarts (KNO-arts) bent geweest, dan kunt u op deze plaats daarover meer gegevens lezen. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde.

Inleiding

Stemonderzoek wordt door een KNO-arts alleen of in samenwerking met een logopedist uitgevoerd. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, die alle nodig zijn, maar soms is slechts één onderzoek noodzakelijk.

Flexibele scopie

Flexibele scopie (ook wel fiberscopie of fiberlaryngoscopie genoemd) is een onderzoek waarmee de KNO-arts de slijmvliezen van de keelholte en de binnenzijde van het strottenhoofd kan beoordelen.

Waarom dit onderzoek?

Tijdens dit onderzoek kunnen afwijkingen van slijmvliezen in de keelholte en het strottenhoofd worden opgespoord. Dit onderzoek wordt onder andere verricht bij patiënten met een brok gevoel in de keel, slik en- of stemklachten. Soms wordt dit onderzoek ook verricht bij mensen met neusklachten; zie het kopje flexibel neus-keelonderzoek.

Voorbeeld van een flexibele scopie door een KNO-arts

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in de spreekkamer bij de KNO-arts. De patiënt zit in de stoel. De KNO-arts brengt een klein slangetje met daaraan een camera in via de neus en voert deze op om de keelholte te kunnen inspecteren. Soms wordt u gevraagd om enkele geluiden te maken, zodat de KNO-arts de stembanden en de beweeglijkheid hiervan kan beoordelen. U kan gevraagd worden de tong uit te steken en de wangen bol te blazen, om alle slijmvliezen van de keelholte goed te kunnen inspecteren.

Keel- en stembandonderzoek met een flexibele camera.

Voorbeeld van een flexibele scopie door een KNO-arts


Starre camera via de mond

Niet-flexibele scopie (ook wel starre of rigide scopie genoemd) is een manier om via de mond naar de stembanden te kijken. Met behulp van een rechte buis met een lichtbron en camera erop, wordt via de mond naar de stembanden gekeken.

Keel- en stembandonderzoek met een starre camera.

Stroboscopie

Een stroboscoop is een apparaat (speciale lichtbron) dat aan de buitenkant wordt aangesloten op de hierboven besproken flexibele- of starre camera. Voor u zal het onderzoek dus hetzelfde verlopen, zoals op de bovenste 2 plaatjes.
De trilling en sluiting van de stembanden kan beter onderzocht worden gedurende stemproductie. Dit wordt soms gedaan als mensen worden verwezen met stemklachten.

Waarom dit onderzoek?

Tijdens dit onderzoek kunnen afwijkingen aan de stembanden worden opgespoord. Bij dit onderzoek wordt door middel van flitslicht een filmpje gemaakt van de stembanden. De beweeglijkheid, de sluiting en de trilling van de stembanden zijn met dit onderzoek te beoordelen.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in de spreekkamer bij de KNO-arts. De patiënt zit in de stoel. Het onderzoek kan zowel door de mond als via de neus worden verricht. Indien de KNO-arts via de mond kijkt wordt de patiënt gevraagd de tong uit te steken. De KNO-arts pakt de tong met een gaasje vast en met de andere hand legt de KNO-arts een klein buisje met daaraan een camera (star optiek) op de tong om een filmpje te maken van de stembanden. Er wordt gevraagd enkele geluiden te maken. Indien de KNO-arts via de neus kijkt dan wordt er met een slangetje met daaraan een camera gekeken. De beelden worden vaak opgenomen en de uitslag kan direct worden besproken.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van stemonderzoek te beschrijven. U kunt verdere informatie lezen bij de kopjes van de verschillende aandoeningen en behandelingen.
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).