(JB) Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft het rapport “Verbetersignalement zinnige zorg voor mensen met obstructief slaapapneu (OSA)” uitgebracht en aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Het ZiN heeft vastgesteld dat effectieve OSA-zorg vergoed blijft worden via de basisverzekering. We zijn blij dat er hiermee een einde komt aan de onzekerheid van onze patiënten over de vergoeding van deze zorg. Ook wordt het belang van herkenning van OSA-klachten onder professionals benadrukt. Wij herkennen dit probleem en pakken deze handschoen graag op met alle betrokken beroepsverenigingen. De NVKNO heeft een aantal van deze verbeterpunten onder andere de meerwaarde van de slaapendoscopie, reeds op de kennisagenda staan. Het rapport beschrijft verder hoe en op welke onderdelen van het OSA-zorgtraject verbetering mogelijk is. Een belangrijk verbeterpunt is de inzet van polygrafie en polysomnografie bij de vraagstelling OSA, waarbij grote praktijkvariatie voorkomt. Helaas weten we vaak pas achteraf welke diagnose een patiënt heeft, maar als samenwerkende wetenschappelijke verenigingen komen we graag met een voorstel tot het juist en efficiënt inzetten van de verschillende slaaponderzoeken. Hopende zo samen bij te dragen aan een afname van de praktijkvariatie en onnodig complexe diagnostiek bij het stellen van de diagnose OSA, maar met behoud van aandacht voor slaapstoornissen waarbij meer uitgebreide diagnostiek nodig is.

Een van de al gestarte initiatieven is een SKMS-subsidie voor onderzoek naar Value Based Health Care bij OSA-zorg, aangevraagd door de NVALT, NVKNO en NVN. Het uiteindelijke doel is een transmuraal zorgpad voor OSA gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis en met oog voor de rol van de eerste, tweede en derde lijn. We hopen dit de komende jaren, met hulp van de betrokken overheidsinstanties, verder te kunnen gaan uitwerken.

Namens

  • Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
  • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
  • Apneu Vereniging