(EK) Jaarlijks krijgen zo’n 3000 mensen in Nederland te horen dat ze hoofd-halskanker hebben. De beeldvorming om een tumor in het hoofd-halsgebied mee in kaart te brengen, geeft ook informatie om de behandeling beter af te stemmen op de individuele patiënt. Een belangrijke factor hierin is de hoeveelheid spierweefsel die een patiënt heeft. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Sandra Bril aan het UMC Utrecht.