Opleiding

Globaal overzicht van de opleiding keel-neus-oorheelkunde

Voor een volledig overzicht van de algemene eisen dient u het Kaderbesluit en voor de specifieke eisen dient u het Besluit keel-neus-oorheelkunde te raadplegen. Beide CCMS-besluiten zijn per 1 januari 2005 in werking getreden.

Kijk ook eens op de website Modernisering Medische Vervolgopleidingen.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding keel-neus-oorheelkunde bedraagt vijf jaar en bestaat uit een basisgedeelte van vier jaar en een differentieel deel van één jaar.

Opleidingsschema

De aios stelt samen met de universitaire opleider zijn opleidingsschema vast en dient dit in bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De RGS heeft een handleiding ontwikkeld voor het opstellen van een Individueel opleidingsplan (IOP). Dit document is bedoeld als handvat voor opleider en aios die gezamenlijk een IOP willen opstellen. Tijdens de opleiding kan gekozen worden verder te differentiëren in een ander ziekenhuis (zie ook opleidingsetalage).

De aios volgt het basisexamen heelkunde, zoals die onder auspiciën van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum wordt gegeven, neemt deel aan de toetsen en legt deze met goed gevolg af.
De aios volgt ten hoogste twee jaar van het basisgedeelte in een niet-universitaire opleidingsinrichting.
Alvorens de aios wordt toegelaten tot het volgen van onderwijsmodules dienen de schriftelijke examens basisoriëntatie keel-neus-oorheelkunde deel I en deel II met positief resultaat te zijn afgelegd.
Er wordt gestructureerd cursorisch onderwijs gevolgd in gehoor en evenwicht, neus-neusbijholten en allergie, stem-spraak-taal, hoofd-hals.
Voor meer gedetailleerde gegevens betreffende de onderwijsmodules wordt verwezen naar het Besluit keel-neus-oorheelkunde.
In het differentiële gedeelte wordt een opleidingsaccent gelegd, waarbij gekozen kan worden uit otologie, rhinologie, laryngologie, hoofd-halschirurgie.
Er zijn nog facultatieve onderwijsmodules mogelijk tot een maximum van twee: sociale geneeskunde, diagnostiek en revalidatie, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek.
Aan deze facultatieve stages mogen ongeveer 20 dagdelen per onderwijsmodule worden besteed.

Eindtermen

De aios voldoet aan het eind van de opleiding aan de eindtermen voor het basisgedeelte opgenomen in de bijlage van het Besluit keel-neus-oorheelkunde.

Opleidingsetalage

Opleidingsklinieken vindt u hier.

Vacatures

Vacatures voor AIOS, ANIOS en onderzoeksassistenten bij opleidingsklinieken vindt u hier.

Opleidingsklinieken