Zenker divertikel

Als u recent voor een Zenker divertikel bij een keel-neus-oorarts (KNO-arts) bent geweest, dan kunt u op deze plaats daarover meer gegevens lezen. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde.

Inleiding

Op deze pagina vindt u algemene informatie over een Zenker divertikel en de daarbij behorende klachten en behandelopties.

Het divertikel dankt zijn naam aan Friedrich Albert von Zenker, patholoog.

Wat is een Zenker divertikel

Een Zenker divertikel is een uitstulping van het slijmvlies door de spieren van de keelwand, gelegen net boven de bovenste kringspier van de slokdarm. Hierdoor ontstaat een zakje (divertikel), waarin voedsel kan achterblijven.

14

Een Zenker divertikel ontstaat vrijwel altijd bij mensen ouder dan 40 jaar. Het betreft een onschuldige afwijking, maar de klachten kunnen wel heel hinderlijk zijn.

Klachten van het Zenker divertikel

Mensen met een Zenker divertikel hebben vaak de volgende symptomen/klachten:

  • Het gevoel alsof er iets in de keel zit.
  • Het eten en drinken kan blijven hangen in de keel of zelfs terugkomen in de mond.
  • Een borrelend geluid in de keel tijdens het drinken.
  • Het genot of plezier in eten is verdwenen.
  • Een vieze geur uit de mond, doordat er voedsel in het divertikel achter blijft.
  • Verslikken met luchtweginfecties tot gevolg.

Oorzaak en diagnose van het Zenker divertikel

Oorzaak

Waarschijnlijk spelen er meerdere factoren een rol bij het ontstaan van een Zenker divertikel. Een verhoogde druk in de slokdarm en een zwakke plek in de spierwand net boven de ingang van de slokdarm spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Mogelijk dat het herhaaldelijk omhoogstromen van maagsap (reflux) ook bijdraagt.

De spieren worden meestal minder krachtig naarmate de leeftijd vordert. Als er een divertikel ontstaat, kan zich hierin voedsel ophopen waardoor de wand van het divertikel verder wordt opgerekt en in grootte toeneemt.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld met een slikfoto of slikvideo.

Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje: slikfoto/video.

Behandeling van het Zenker divertikel

Afhankelijk van de ernst van de klachten kan gekozen worden tussen een afwachtend beleid of een operatieve behandeling om het Zenker Divertikel op te heffen. Behandeling kan worden uitgevoerd door een KNO-arts (onder narcose) of een MDL-arts (meestal onder lichte anesthesie)

Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje: Zenkeroperatie.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details van het Zenker divertikel te beschrijven. U kunt verdere informatie lezen bij de kopjes van de verschillende aandoeningen en behandelingen.
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

De auteursrechten op de door Medical Visuals vervaardigde illustraties die zijn opgenomen op deze website berusten bij Medical Visuals. Gebruik van deze illustraties door leden van de NVKNO of derden is aan voorwaarden onderhevig. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Medical Visuals (maartje@medicalvisuals.nl).