Zo kom je snel van die verkoudheid af

(KH) Het is weer herfst en dat betekent dat een verkoudheid op de loer ligt. Niet per se ernstig, maar wel vervelend. Wat is verkoudheid eigenlijk precies en belangrijker nog: hoe kom je er zo snel mogelijk weer vanaf? 

(KH) Als iemand beademd wordt, gebeurt dat normaal gesproken via de neus en mond. Bij mensen met een halsstoma (tracheostoma) is die methode zinloos. Het kan voor hen zelfs levensgevaarlijk zijn. Bij veel zorgverleners is dit niet bekend. Daarom heeft een patiëntenorganisatie in samenwerking met artsen een gratis app ontwikkeld waarmee patiënten in geval van nood hulpverleners kunnen wijzen op de juiste manier van beademen en verzorgen.
De app is ontwikkeld na alarmerende signalen van patiënten. Mevrouw van der Zanden: “Toen de ambulance kwam plaatste de verpleegkundige een mondkapje over de neus en mond van mijn man. Gelukkig kon ik net op tijd voorkomen dat hij de maag van mijn man zou opblazen. Op mijn aanwijzingen is het mondkapje toen over de stoma in de hals geplaatst en kon de zuurstof de longen binnenstromen.”

Het aantal mensen met een tracheostoma is niet groot, dat maakt de kans klein dat een hulpverlener er regelmatig mee te maken krijgt. Rob Burdorf, voorzitter van de NSvG: “We vinden het heel belangrijk dat zorgverleners weten hoe ze mensen met een halsstoma op de juiste wijze moeten beademen. Daarom roepen we hen op de app te downloaden.”

(KH) ‘Als gewone geluiden pijn doen’ is de titel van de documentaire over hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) van Stichting Hoormij/NVVS. Het doel: voor iedereen toegankelijke informatie geven over wat hyperacusis is, welke impact het op iemands leven heeft en hoe je ermee kunt leren omgaan. Op 25 september jl. ging de documentaire in première op de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA). Nu is de video voor iedereen te bekijken via www.youtube.com/NVVSkanaal en via www.nvvs.nl/docuhyperacusis

(KH) ‘Als gewone geluiden pijn doen’ is de titel van de documentaire over hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) van Stichting Hoormij/NVVS. Het doel: voor iedereen toegankelijke informatie geven over wat hyperacusis is, welke impact het op iemands leven heeft en hoe je ermee kunt leren omgaan. Op 25 september jl. ging de documentaire in première op de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA). Nu is de video voor iedereen te bekijken via www.youtube.com/NVVSkanaal en via www.nvvs.nl/docuhyperacusis

Stemspreekuur

(KH) De website Medical Facts besteedt aandacht aan het nieuwe stemspreekuur dat opgezet is in het Máxima Medisch Centrum. 

“Verkeerd gebruik van je stembanden kan zorgen voor stemklachten. Vooral mensen die hun stem intensief gebruiken bij werk, zang, of hobby’s hebben hiermee te maken. Zo kampt een kwart van de leraren wel eens met een stemprobleem”, vertelt KNO-arts Bert Wouters.

(KH) Voor doven en zeer ernstig slechthorenden kan een cochleair implantaat uitkomst bieden. Een cochleair implantaat wordt chirurgisch onder de huid geïmplanteerd en uiteindelijk stimuleren, hele kleine in het slakkenhuis aangebrachte, elektroden de gehoorzenuw. Maar welk effect heeft een cochleair implantaat (CI) op tinnitus? Kan het minder worden of bestaat er juist de kans dat tinnitus erger wordt of juist ontstaat?

Het effect van CI’s op tinnitus is in meerdere CI centra in Nederland onderzocht en gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Uit het onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Laryngoscope, komt naar voren dat een CI effectief kan zijn bij het verminderen van tinnitus bij patiënten die aan twee zijden een sensorisch gehoorverlies hebben en die vooraf aan de operatie een klein beetje of middelmatig last van tinnitus hebben. Wat ook bleek is dat de tinnitus ook erger kan worden of zelfs kan ontstaan wanneer een CI wordt geïmplanteerd.

Voor patiënten natuurlijk goed om te weten wanneer zij een dergelijke implantaat overwegen.

(KH) Tumoren in de mondholte worden meestal operatief verwijderd. Maar als de gevolgen hiervan te ernstig zullen zijn, kan worden gekozen voor een alternatieve, orgaansparende behandeling. Het Antoni van Leeuwenhoek en de Universiteit Twente werken aan een digitale dubbelganger van patiënten waarop de operatie eerst virtueel wordt uitgevoerd, zodat eventuele gevolgen van de ingreep al vooraf kunnen worden voorspeld. Prof. dr. Fons Balm, hoofd-halschirurg in het Antoni van Leeuwenhoek: “Met de digitale dubbelganger en de virtuele operatie kunnen we straks vooraf nauwkeurig voorspellen wat de gevolgen van de operatie zullen zijn. We kunnen dan bijvoorbeeld zien wat de gevolgen zullen zijn voor de slikfunctie en we kunnen zelfs verstoorde spraak hoorbaar maken. De arts en patiënt kunnen dan in samenspraak besluiten of ze deze gevolgen acceptabel vinden of niet.” Promovendus Maarten van Alphen realiseerde de eerste stappen van dit project. Hij werkte aan een biomechanisch model van de tong en de lippen en aan de techniek om dit model straks per patiënt te kunnen personaliseren.

(KH) Steeds meer mensen gaan in de toekomst last krijgen van oorsuizen. Dat stelt KNO-arts Guido Dees van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Steeds meer jongeren lopen met oortjes in of koptelefoon op en dat kan bij langdurig verkeerd gebruik, schadelijke gevolgen hebben volgens de KNO-arts. 

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen vraagt aandacht voor de aandoening. Volgens het ziekenhuis weten weinig mensen nog wat tinnitus is. Daarom wordt er een informatieavond gehouden op 29 september. 

Awareness-week voor hoofd- halskanker

(KH) De ‘Make Sense’ campagne en “awareness-week”, georganiseerd door de Europese Hoofd-Hals vereniging (EHNS), streeft naar een groter bewustzijn van hoofd-halskanker. Hierdoor kunnen de behandelingsresultaten en kansen op genezing voor patiënten met hoofd-halskanker verbeteren. Tijdens deze week voor en over hoofd-halskanker zal er in Europees verband een uitgebreid programma zijn, met onder andere uitgebreide aandacht in de media, presentaties bij het Europese parlement, patiënten-activiteiten en gratis geaccrediteerde scholingsmomenten.

De derde Europese week voor hoofd-halskanker wordt van 21-25 September 2015 gehouden.

Jas uit, jas aan?

(JB) Mijn kinderen, zegt Marcus Oei in het AD, willen steeds weten waarom ze hun jas aan moeten. Eigenlijk heb ik daar geen goed antwoord op….