Tinnitus-week

(KH) Veel aandacht voor tinnitus deze week in het kader van de week van het oorsuizen. 

(KH) In de NRC stond deze week een column over doofheid. 

Klas leert gebarentaal

(KH) Mirzana Coralic vroeg of haar dove zoon Zejd les kon krijgen op een basisschool in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Het schoolbestuur stemde in, zonder er goed over na te denken. Maar dankzij toegewijde leerkrachten en leerlingen voelde Zejd zich al snel thuis. Drie maanden later hebben Zejd, zijn juf en de leerlingen van het eerste leerjaar de basis van gebarentaal onder de knie.

Gehoorschade Belg door luchtalarm

(KH) Belg bezoekt Nederland en leidt gehoorschade en tinnitus door het maandelijkse luchtalarm.

(KH) Amsterdam University Press (AUP) vroeg Louw Feenstra een gepopulariseerde en meer leesbare Nederlandstalige versie te schrijven van zijn in 2014 verschenen (2e) proefschrift. AUP brengt dit  boek, ‘Zintuigen’, medio februari uit als nummer 35 in hun reeks ‘Elementaire Deeltjes’.

Meer informatie in de flyer

(KO) Uit Amerikaans onderoek onder slechthorende vijftigers en zestigers is gebleken dat de proefpersonen na twee weken met een hoortoestel al beter scoorden op cognitieve tests. Lees meer in het artikel in eos wetenschap via onderstaande link.

10 vragen over duizeligheid

(KH) Een draaierig, zweverig of licht gevoel in je hoofd, het idee dat je niet stevig op je benen staat of gaat vallen… Duizeligheid kan je leven flink vergallen. Kno-arts Tjasse Bruintjes beantwoordt 10 vragen over deze aandoening op gezondheidsnet

(KH) In Nederland heerst al enkele weken een griepepidemie en uit cijfers blijkt dat vooral het oosten van het land er last van heeft. Volgens Grote Griepmeting.nl blijkt dat de epidemie in sterkte en omvang aan het toenemen is.

Week van het oorsuizen: 8-14 februari

(KH) “Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik te trots was om oordoppen te dragen tijdens het uitgaan.” Jan is begin dertig en heeft al bijna de helft van zijn leven last van oorsuizen (tinnitus). Zijn ervaringen staan niet op zichzelf: door langdurige blootstelling aan te harde muziek komen er steeds meer jongeren met oorsuizen bij. In totaal zijn er ruim 1 miljoen Nederlanders met een suis, piep, fluit, brom of rinkelende bel. Tijdens de Week van het Oorsuizen (8-14 februari 2016) besteedt Stichting Hoormij daarom aandacht aan de verschillende oorzaken van oorsuizen, zoals muziek, lawaai op de werkplek, bijwerkingen van medicijnen en nog meer. Daarmee willen we zorgen dat er bij iedereen een belletje gaat rinkelen. Niet het belletje van de tinnitus, maar van het besef dat je gehoor het waard is om te beschermen!

(KH) Niezen met je ogen open is niet mogelijk, en daar ondervond deze bestuurder de nadelen van. Zijn poging om in te voegen mislukte door het niezen, waarna hij in aanraking kwam met een lantaarnpaal.

Dat je niet kunt niezen met je ogen open omdat deze er anders uit zouden vallen, is een broodje aapverhaal. Het heeft te maken met een reflex van de spieren die rond de neus zitten.