(JB) Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft onlangs een rapport opgesteld over hersenstimulatie als behandeling van ernstige tinnitus. Het beschrijft de stand van de wetenschap en praktijk met betrekking tot directe en indirecte vormen van hersenstimulatie bij tinnitus.

Het Zorginstituut concludeert dat de diverse vormen van hersenstimulatie die in het rapport zijn bekeken niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) ze daarom niet vergoedt.

Science in Transition

(KO) Wetenschap als spel van carrière, macht en geld: het door hoogleraren samengestelde manifest Science in Transition (SiT), tracht deze ontwikkeling aan banden te leggen en zo de kwaliteit van de medische wetenschap te vergroten. In Medisch Contact komt UMC Utrecht decaan Frank Miedema hierover uitgebreid aan het woord. Lees hier het volledige artikel.

Stem op Eardrop

(KO) De stichting Eardrop dingt dit jaar mee naar de NRC Charity Awards. Deze awards zijn bedoeld om charitatieve stichtingen meer naamsbekendheid te geven en te ondersteunen bij het bereiken van hun doelgroep. Stemmen op Eardrop, en daarmee steunen van de stichting, kan van maandag 28 juli (12:00 uur) tot en met maandag 15 september 2014 (12:00 uur) via onderstaande link. Op 24 september 2014 worden de winnaars van de NRC Charity Awards bekend gemaakt.

Minder lawaai in het ziekenhuis

(TH) De meesten kennen dit gevoel wel: het vermoeide gevoel dat kan ontstaan na een tijd in een rumoerige ruimte te hebben verbleven. Uit recent onderzoek lijkt het er op dat lawaai een negatief effect heeft op het welbevinden van mensen in het algemeen en in het ziekenhuis in het bijzonder. Dit is dan ook de reden dat het Meander MC als eerste ziekenhuis in Nederland hiermee rekening heeft gehouden in het ontwerp en de bouw van een nieuw gedeelte van het ziekenhuis.

(TH) Kentalis heeft een nieuwe website gelanceerd: ‘hoikentalis.nl’ waarin aan kinderen uitleg wordt gegeven over diverse zaken. De informatie is aangepast aan 3 leeftijdsgroepen. De site is echt bedoeld om door de kinderen zelf bekeken te worden.

(KO) Dit najaar zendt RTL-4 de driedelige serie Doof! uit, waarin doven en ernstig slechthorenden cochleaire implantatie ondergaan en voor het eerst geluid waarnemen. Presentatie is in handen van Natasja Froger.

OSAS rol bij nierschade

(KO)  Uit recent Canadees onderzoek blijkt dat de kans op nierschade gelijke tred houdt met de ernst van OSAS. Dit meldt NierNieuws, een informatieve website over nieraandoeningen.

(JB) In de recent verschenen Oncologe-krant van juni 2014 van de Pulse Media Group vindt u drie lezenswaardige artikelen over hoofd-halskanker:

- ‘Heftig was het zeker’ op bladzijde 9 van Cor Dol;

- ‘Afwegingen bij hoofdhalskanker’ op bladzijde 9 van Carla van Herpen;

- ‘Mond- en slikklachten behandelen’ op bladzijde 15 van Christine Boers-Doets.

(KO) Het aantal jongeren dat gehoorbescherming draagt tijdens muziekfestivals, is sinds 2011 gestegen van 3 naar 15 procent. Dat blijkt onderzoek van de Universiteit Antwerpen onder 550 jongeren.

Lees het volledige artikel via onderstaande link.

(KO) The Wall Street Journal besteedt in haar researchkatern aandacht aan een studie van professor B. Kremer (MUMC) naar de effecten van allergie op rijgedrag. Zie onderstaande links voor het Wall Street Journal artikel, abstract en een interview over deze studie met Bernd Kremer door BNR nieuwsradio van 4 juli jl.