(RB) Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten gaan onderzoek doen naar de effectiviteit van behandelingen van zeven veelvoorkomende aandoeningen. Dit maakte de Orde van Medisch Specialisten (OMS) vanochtend bekend op het zorgcongres Sturen op gepaste zorg in Haarlem. De zeven van in totaal 35 geplande effectiviteitsonderzoeken kunnen al minimaal dertig miljoen euro besparen aan zorgkosten, blijkt uit berekeningen van de OMS.
 
Er is nog ongeveer drie miljoen euro nodig om te starten met de eerste zeven van in totaal 35 onderzoeken. De OMS roept de partners in het zorgveld en politiek Den Haag op om een zogeheten shared savings fonds op te richten, waarmee de miljoenenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.  OMS-bestuurder Marcel Daniëls: ‘De kosten gaan hier voor de baten uit, dus dat vereist moed en verantwoordelijkheid van de investeerders. Maar als we als maatschappij niet investeren in deze onderzoeken zijn we een dief van onze eigen portemonnee.’ De OMS en de betrokken wetenschappelijke verenigingen investeerden zelf al 1 miljoen euro in de onderzoeksopzet.
 
Bij verschillende aandoeningen kan een medisch specialist kiezen uit diverse behandelopties, maar is onduidelijk welke behandeling het meest effectief is. Daniëls: ‘Er leiden meerdere wegen naar Rome, maar we willen graag de beste weg nemen.’ Het grootschalige onderzoek maakt deel uit van de campagne Verstandig Kiezen van de OMS, de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw. Deze campagne is een concrete uitwerking van het Zorgakkoord dat de OMS vorig jaar sloot met het kabinet. Met dit akkoord moeten de kosten in de curatieve zorg de komende jaren significant worden verminderd.
 
Op het congres maakte de OMS namens de wetenschappelijke verenigingen bekend welke behandelingen van welke zeven aandoeningen worden onderzocht. Het gaat om chronische neus- en bijholteontsteking (jaarlijks 15.000 patiënten), polsbreuk bij ouderen (12.000 patiënten), complicaties in zwangerschappen bij meisjes die in de prepuberteit problemen hadden met de urineverwerking (onbekend aantal), effectiviteit van kunstmatige inseminatie (jaarlijks 30.000 behandelingen), behandeling van een beknelde armzenuw (komt voor bij 9 procent van de vrouwen, 0,5 procent mannen), de zin van het doorgaan met groeihormoonbehandeling bij kinderen (1500 kinderen). Daarnaast gaan anesthesiologen testen of directe gesprekken met patiënten na afloop van een operatie kunnen zorgen voor minder fysiek ongemak. De anesthesist – specialist in verdoving tijdens operaties – heeft na de operatie zelden contact met patiënten.
 
Daniëls: ‘Als blijkt dat het een korte behandeling even effectief is als een langere, bijvoorbeeld bij kinderen met groeiachterstand die hormonen krijgen, dan zijn we veel minder geld kwijt aan de behandeling. Hetzelfde geldt voor de vraag of je als patiënt met  chronische neus- en bijholteontsteking beter af bent met een operatie of met medicijnen. Hier zitten enorme potentiële kostenbesparingen.’

(RB) De Telegraaf maakt melding van een onderzoek naar het gewicht van kinderen na het verwijderen van de keelamandelen. Tot nu toe werd aangenomen dat alle kinderen toenamen in gewicht na een tonsillectomie. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat met name kinderen met ondergewicht sneller toenemen in gewicht, maar dat kinderen die al zwaar zijn dat veel minder doen.

(JB) Voorzichtige hoop voor mensen die lijden aan tinnitus. Gebruik van MDMA zou wellicht voor een vermindering van tinnitus kunnen zorgen. Grant Searchfield, hoofd audiologie aan de Universiteit van Auckland, Nieuw Zeeland vermoedt dat MDMA meer kan dan kaken strak zetten en doppen vergroten. Tijdens zijn onderzoek naar tinnitus heeft hij meerdere keren signalen opgevangen van patiënten die claimden minder last te hebben van hun tinnitus na het gebruik van MDMA.

Wij niezen verder!

(JB) Wij niezen veel verder dan wij altijd al dachten, zodat het beter verklaarbaar is dat een grieppatiënt een heel kantoor of vliegtuig kan infecteren.

U ziet een demonstratie in het televisieprogramma ‘De Kennis van Nu’ vanaf de 19e minuut.

(RB) Professor Johan Frijns vertelt in het programma Omroep Max Live over plotsdoofheid. Gelukkig is er ook vaak weer gehoor terug te krijgen door het plaatsen van een cochleair implantaat.

(JB) Op dinsdag 15 april om 20.50 uur (Nederland 2) zendt de NCRV het programma ‘Altijd Wat’ uit. De keer staat dit in het teken van de 47-jarige Gaby Olthuis moeder van twee kinderen. Ze heeft een groot probleem dat het leven voor haar ondraaglijk maakt. Al jaren kampt ze met tinnitus, ofwel oorsuizen. Het is alsof ze onafgebroken naast een piepend remmende tram staat. De kwelling is voor haar zo erg dat ze niet meer verder wil leven.

Voor Altijd Wat wil Gaby haar verhaal vertellen om aandacht te vragen voor tinnitus, maar ook om te vertellen hoe zwaar het is als je geen dodelijke ziekte hebt en zelf moet besluiten dat leven niet langer kan.

(AB) Het tijdschrift Medisch Contact besteedt deze week aandacht aan de kwaliteitsmodule die KNO-arts Henk Blom heeft ontwikkeld en al enige tijd toepast in het HagaZiekenhuis.

Een odyssee, noemt hij het zelf. Het ontwikkelen van een kwaliteitsmodule waarmee iets te zeggen valt over de effectiviteit van medisch handelen. KNO-arts Henk Blom gelooft er heilig in. ‘Met de gegevens van duizenden patiënten kunnen we straks voorspellen hoe iemand met een bepaalde klacht op een behandeling zal reageren.’

Lees hier het hele interview.

Zo gevaarlijk kan snurken zijn

(JB) Snurken kan veel meer zijn dan een storend kwaaltje tijdens het slapen. In de hoop chronische snurkers over te halen om een dokter te raadplegen, onderstrepen experts de mogelijke gevaren die gepaard gaan met gesnurk en slaapapneu.

(JB) Afgelopen vrijdag gepromoveerd en nu al bij Omroep Gelderland in het nieuws: Arthur Scheffer.

Arthur Scheffer promoveerde in Nijmegen op zijn dissertatie ‘Botulinum toxin and surgery for drooling: a study in children with cerebral palsy’.

Adriaan van Olphen Ridder

(JB) Vanmiddag zijn tijdens de Jongkees Lecture Adriaan van Olphen door de burgermeester van Wijk bij Duurstede de versierselen passend bij de Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.

Adriaan werd tot Ridder geslagen o.a. voor zijn grote verdiensten voor de dovenwereld in Nederland.