Maarten de Boer geridderd

(JB) Maarten de Boer uit Amersfoort heeft zaterdag een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn grote bijdrage voor patiënten met hoofd-halskanker in Nederland. Hij ontving de onderscheiding tijdens de landelijke ontmoetingsdag van de Patiëntenvereniging HoofdHals (voorheen Nederlandse stichting voor stembandlozen) uit handen van burgemeester Groeneweg in Vianen.

Betere zorg begint met een goed gesprek

(CA) Zowel de Patiënten Federatie Nederland als de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben zich tot doel gesteld om het ‘samen beslissen’ te stimuleren. Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die samen met hun behandelaar beslissingen nemen niet alleen meer tevreden zijn, maar ook verstandiger keuzes maken en gemotiveerder aan hun behandeling beginnen. Beide organisaties werken nauw samen rondom dit thema in het programma ‘Samen Beslissen’. Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal die het betrekken van patiënten bij de besluitvorming door de behandelaar kan faciliteren.

De KNO-vereniging omarmt de doelstellingen van bovenstaande initiatieven, heeft hieraan een actieve bijdrage geleverd en is voornemens dit in de toekomst te blijven doen.

Op 4 oktober is een landelijke campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ ( www.begineengoedgesprek.nl ) gestart om het ‘samen beslissen’ breder onder de aandacht te brengen bij zowel patiënten als medisch specialisten. Het bestuur van de KNO-vereniging steunt deze campagne en moedigt haar leden aan om samen met patiënten het gesprek aan te gaan.

Kentalis maakt korte film voor ouders met een doof of slechthorend kind

(KH) Als ouders te horen krijgen dat hun baby of dreumes niet of minder hoort, hebben ze vaak veel vragen. Bijvoorbeeld over hoe je je kind goed kunt begrijpen, en andersom. Of welke ondersteuning er is voor ouder en kind. Om ouders een eerste indruk te geven heeft Kentalis onlangs een korte film gemaakt over de vroegbehandeling aan slechthorende en dove kinderen.
De film is bedoeld voor ouders maar ook voor professionals is deze film informatief en praktisch te gebruiken. Naast een beknopt overzicht van de vroegbehandeling bij Kentalis laat de film ook zien hoe ouders de ondersteuning ervaren en wat zij eraan hebben (gehad). De film is zowel met als zonder ondertiteling te bekijken. De film is op de website van Kentalis te bekijken.

Slimme computer helpt doven spraak beter te verstaan

(KH) Veel doven kunnen weer horen dankzij een cochleair implantaat (CI). Maar horen is iets anders dan het daadwerkelijk verstaan van spraak, daar moet het CI heel nauwkeurig voor zijn afgesteld. Het onderzoeksteam van Hearing Minds werkt aan vernieuwende methoden om deze afstelling te verbeteren.
Hearing Minds is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) in Madrid en het bedrijf Otoconsult NV in Antwerpen.  Prof. dr. Paul Govaerts en prof. dr. Martine Coene wonnen in 2015 de Amsterdam Science & Innovation Award met dit project.

KNO-arts/Hoofdhalschirurg gezocht te Normandië, Frankrijk

(KO) In de regio Normandie wordt gezocht naar een KNO-arts, bij voorkeur hoofdhalschirurg. Geïnteresseerden worden uitgenodigd een CV te zenden per email naar nadia@kaduce.fr, of per fax naar (+33)0970067260 onder vermelding van referentie ORL0914. Meer informatie over deze vacature is te vinden via onderstaande link naar de website van medisch uitzendbureau Kaducé Conseil.

Horen met je botten

(KH) In Waalwijk Nieuws werd deze week een artikeltje gepubliceerd over de toepassing van in het bot verankerde hoortoestellen (BCD). De KNO-artsen Frits Vijverberg en Michiel Schrijvers passen deze methode toe in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).

Anosmie op de kaart

(KO) De Nederlandse Anosmievereniging geeft een nieuw magazine uit, en heeft een vernieuwde website met up-to-date informatie voor patiënten en artsen. Expertisecentrum op het gebied van reuk en smaakstoornissen in Nederland is het Reuk- en smaakcentrum Ede, een samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit. Op de website van dit expertisecentrum is eveneens veel informatie te vinden over stoornissen zoals anosmie, en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van reuk en smaak.
Meer informatie is beschikbaar via onderstaande links.

In levende lijve

(KH) In Levende Lijve is dé plek waar leerkrachten, directies en overige geïnteresseerden in het primair onderwijs zich laten informeren, inspireren en enthousiasmeren om met natuur, wetenschap en techniek aan de slag te gaan. Een van de workshops die dag wordt gegeven door KNO-arts Myrthe Hol samen onderzoekers Martijn Agterberg en Ivo Kruyt, heeft als titel: “Alles over(h)oren”.
Meer informatie op de website

Disco-oor in Klokhuis

(KH) Veel herrie aan je hoofd is niet goed! Wie naar te harde muziek luistert kan een gehoorbeschadiging oplopen. Op 16 september heeft Dolores van het tv-programma Klokhuis nog eens uitgelegd hoe ons oor werkt en hoe je beschadigingen kan voorkomen?
Het  item ‘Disco-oor’ is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Hoormij en sluit aan bij inspanningen om jongeren te waarschuwen voor gehoorschade. Dat doen we onder meer ook met deelname aan ‘Alles is gezondheid…’

Man wordt tijdelijk doof na eten van hete noedels

(KH) Foodvlogger Ben Sumadiwiria was op reis in Indonesië, toen hij in een restaurant ‘death noodles’ op de kaart zag staan. Tijdens het eten ging het al snel mis, hij werd rood en voelde zich duizelig. Daarna kon hij voor een paar minuten niets horen
Volgens KNO-arts Eize Wielinga zou het kunnen dat het pittige eten een prikkeling heeft veroorzaakt in zijn slijmvlies. ,,Het pittige eten kan een zwelling boven in zijn keel hebben veroorzaakt, waardoor de ingang van de buis van Eustachius tijdelijk dicht kwam te zitten. In samenhang met een verkoudheid kan dit er voor zorgen dat je tijdelijk even slecht hoort, meestal tot zo’n 20 decibel minder,” zegt dr. Wielinga aan Metro. De KNO-arts vergelijkt het een beetje met een ‘vliegtuigoor’, door de hoge druk gaat je oor tijdelijk even dichtzitten waardoor je minder hoort.