IGZ publiceert rapport over UMC Utrecht

(JB) Op 18 april 2017 publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het rapport ‘Goed bestuur en veilige cultuur: vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand’. (Anonieme) meldingen en media-aandacht betreffende onder meer de afdeling KNO van het UMC Utrecht vormden de aanleiding voor een onderzoek, waartoe de IGZ in 2015 besloot.
Via onderstaande link kunt u kennis nemen van de inhoud van het rapport.

KNO-artsen in Kenia

(KH) Elk jaar reizen twee AIOS van de afdeling Keel-, Neus-, en Oorheelkunde in het AMC naar het St. Mary’s Hospital en School for Clinical Officers om daar te helpen Clinical officers – een soort huisartsen – op te leiden. Ze doen dit namens de stichting Eardrop. Deze stichting zet zich in voor dove en slechthorende kinderen in Kenia. Dit jaar waren Maarten Wildeman en Simon Geerse in het Keniaase ziekenhuis.
“Het ongedierte loopt hier tussen de ‘schone’ instrumenten”, zegt Maarten Wildeman vanuit zijn werkbezoek in Kenia. De kennis van de huisartsen ter plekke is goed, “maar er zijn ook grote uitdagingen”.

In Pursuit of Silence

(JB) Vorige week zondag op NPO2: De film “In Pursuit of Silence” onderzoekt onze relatie met stilte en de impact van geluid. Het leert ons dat stilte niet de afwezigheid is van geluid, maar het begin van luisteren.

Een meditatieve zoektocht naar stilte. Het toont de gevolgen van een almaar luidruchtiger wereld op het welbevinden van de mens. Weten we eigenlijk nog wat stilte is? De film laat stilte zien als levensbehoefte die onder druk staat. Wat zijn de schadelijke effecten van structurele geluidshinder op onze gezondheid? In een verkenningstrip rond de wereld gaat de filmmaker op zoek naar de aard van stilte en legt deze in verschillende vormen vast. Bestaat pure stilte? Waarom zoeken we het op of lopen we ervan weg? Via bossen, een theeceremonie in Japan, zenbeoefenaars en een jonge Amerikaan die een jaar lang in absolute stilte de VS te voet doorkruist.

Gehoorschade bij kinderen

(KH) Kinderen luisteren steeds vaker via oordopjes naar muziek of naar de audio van films. Het volume op tien. En na verloop van tijd volgen de klachten: oorsuizen, gehoorverlies en concentratieproblemen. Een ontwikkeling waar KNO-artsen zich zorgen over maken. Zo ook Jan van der Borden, KNO-arts in het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Lees meer op de website van HearOn.

Aandacht voor OSAS bij vrouwen in Telegraaf

(KO) In de VROUW-bijlage van de Telegraaf wordt aandacht besteed aan OSAS bij vrouwen. De artikelen zijn te lezen via de onderstaande links.

Afblijven van je oorsmeer

(JB) De Medicijnmannen onderzoeken spray tegen oorsmeer. Daan laat z’n geliefde wattenstokjes twee weken liggen en gaat aan de slag met oorspray. Sofie kijkt naar remedies voor deze kwaal in andere landen.

Allergie meten in snot

(JB) Een nieuwe methode om allergieën te ontdekken, maakt bloedprikken overbodig. Philippe Gevaert van de Universiteit Gent ontdekte dat je bij het bepalen van een huisstofmijtallergie ook snot kunt gebruiken. Hij is ervan overtuigd dat zijn aanpak voor meer allergieën werkt.

Ouderen die reuk verliezen hebben grotere kans op vroegtijdige dood

(KH) Senioren van wie het reukorgaan in de loop der jaren slechter wordt, hebben meer kans om op jongere leeftijd te sterven. Dit zou het bewijs versterken dat door het reukorgaan te beoordelen, er een accuraat beeld kan worden geschetst van de gezondheid van het brein.

Dat blijkt uit onderzoek door de universiteit van Stockholm onder 1.774 Zweden, gepubliceerd in Journal of the American Geriatrics Society.

7 tips tegen snurken

(JB) Lees hier de zeven tips tegen snurken. Zij werden gepubliceerd vanwege de Internationale Dag van de Slaap op deze website:

  1. Afvallen
  2. Vermijd alcohol
  3. Stoppen met roken
  4. Stop met slaappillen
  5. Verstopte neus
  6. Op uw zij slapen
  7. Hulpmiddelen

Congres Medisch Specialist 2025 druk bezocht

(AS) Dinsdag 14 maart vond het Congres Medisch Specialist 2025 plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Ca. 850 bezoekers, waarvan het overgrote deel medisch specialisten, luisterden naar een analyse van minister Schippers van de opvattingen van de diverse politieke partijen over meerdere aspecten van de gezondheidszorg en wisselden van gedachten over de toekomstvisie die de Federatie Medisch Specialisten met een brede groep medisch specialisten heeft ontwikkeld. Met deze visie willen medisch specialisten mede sturing geven aan de ontwikkelingen in de zorg.  Ideeën en voorbeelden werden uitgewisseld over hoe de thema’s die in de visie centraal staan in de praktijk handen en voeten kunnen en zullen krijgen.

Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2017, waarbij Peter Paul van Benthem als voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie op het podium werd geïnterviewd over het belang van de inzet van medisch specialisten voor wetenschap en innovatie. Jeroen Geurts, voorzitter van ZonMw, reikte de prijs uit. Deze ging naar de zgn Mr Clean studie van Neurologie en Radiologie gezamenlijk, betreffende een nieuwe succesvolle behandeling van een acuut herseninfarct.