Een Grotere Wereld op 14-11-2014

(JB) Omdat u als professional, ouder of belangenbehartiger betrokken bent bij dove kinderen met bijkomende beperkingen, nodigen wij u graag uit voor de presentatie van “Een grote wereld: ouders en CI-teams over cochleaire implantatie bij kinderen met bijkomende beperkingen”.

De presentatie vindt plaats op vrijdagochtend 14 november in Deventer.

(JB) “Iedere keer als er iemand op een stille weg in de nacht op een wegversperring is ingereden op een recht stuk denk ik altijd aan apneu.”

Dat zegt voorzitter Piet-Hein van Mechelen van de ApneuVereniging op BNR. Maar dat is niet de enige situatie waarin Van Mechelen aan apneu denkt: “Ook als ik gekantelde vrachtwagens zie. Ik weet zelf hoe het is. Je bent een soort rijdende bom als je onbehandeld apneu hebt.”

Bloedzuiger verwijderd uit neus Schotse

(KO) Een Schotse vrouw heeft afgelopen week een zeven centimeter lange bloedzuiger uit haar neus laten verwijderen, vermeldt NU.nl.

Eerste oratie in gebarentaal

(KO) Hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), Beppie van den Bogaerde, heeft op 9 oktober jongstleden haar oratie in gebarentaal gehouden. Het is de eerste keer dat dit gebeurt aan een Nederlandse universiteit.

(JB) Ruim één derde van 9 tot 12-jarigen heeft soms een piep in het oor na het luisteren naar harde muziek en zelfs 3 procent heeft dat vaak of altijd. Dat blijkt uit een inventarisatie naar het luistergedrag van deze groep kinderen door de commissie PrevENT van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

Lees verder >>

(JB) Bert Lecomte, student communicatiewetenschappen, lijdt aan tinnitus en wil een jongerenplatform oprichten rond oorsuizen en gehoorschade.

Nu ik tinnitus heb leren accepteren, is het mijn droom om andere jongeren met oorsuizen te helpen.

(JB) In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een polikliniek speciaal voor dove en slechthorende patiënten geopend. De polikliniek is een initiatief van Kentalis, een organisatie voor diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen die doof, doofblind of slechthorend zijn en voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis.

Symposium Ontwikkelingsstotteren

(JB) Eén op de honderd mensen stottert. In Nederland zijn dat tussen de 175.000 en 200.000 mensen. Stotteren bepaalt het gedrag, de gedachten en gevoelens van een persoon. Terwijl er in de therapie voor kinderen grote vorderingen zijn geboekt (de zogenaamde ‘vroege interventie’), blijft het verkrijgen van totale genezing een lastig probleem. In de therapie spelen acceptatie en er mee leren omgaan dan ook een grote rol. Tijdens het symposium zullen de laatste ontwikkelingen in het beleid en de actuele doorbraken voor interventie vanuit de biomedische wetenschap aan de orde komen.

De richtlijn ontwikkelingsstotteren is zojuist afgerond en zal worden besproken.

Dordtse artsen spelen Bach voor patiënten

(JB) KNO-arts Frank van der Drift en audiometrist Arno de Jong treden morgen, 26 september, samen op.

In een introductiefilmpje spreken zij over de heilzame werking van Bach.

Kogeltje mist luchtpijp en halsslagader

(JB) Een 21-jarige student is ternauwernood aan de dood ontsnapt. Hij werd een paar weken geleden in Zeist door een onbekende met een luchtdrukwapen beschoten. Het metalen kogeltje raakte op een haar na zijn halsslagader en luchtpijp. Een centimeter verder naar links en de verwonding had fataal kunnen zijn.