(RB) Professor Johan Frijns vertelt in het programma Omroep Max Live over plotsdoofheid. Gelukkig is er ook vaak weer gehoor terug te krijgen door het plaatsen van een cochleair implantaat.

(JB) Op dinsdag 15 april om 20.50 uur (Nederland 2) zendt de NCRV het programma ‘Altijd Wat’ uit. De keer staat dit in het teken van de 47-jarige Gaby Olthuis moeder van twee kinderen. Ze heeft een groot probleem dat het leven voor haar ondraaglijk maakt. Al jaren kampt ze met tinnitus, ofwel oorsuizen. Het is alsof ze onafgebroken naast een piepend remmende tram staat. De kwelling is voor haar zo erg dat ze niet meer verder wil leven.

Voor Altijd Wat wil Gaby haar verhaal vertellen om aandacht te vragen voor tinnitus, maar ook om te vertellen hoe zwaar het is als je geen dodelijke ziekte hebt en zelf moet besluiten dat leven niet langer kan.

(AB) Het tijdschrift Medisch Contact besteedt deze week aandacht aan de kwaliteitsmodule die KNO-arts Henk Blom heeft ontwikkeld en al enige tijd toepast in het HagaZiekenhuis.

Een odyssee, noemt hij het zelf. Het ontwikkelen van een kwaliteitsmodule waarmee iets te zeggen valt over de effectiviteit van medisch handelen. KNO-arts Henk Blom gelooft er heilig in. ‘Met de gegevens van duizenden patiënten kunnen we straks voorspellen hoe iemand met een bepaalde klacht op een behandeling zal reageren.’

Lees hier het hele interview.

Zo gevaarlijk kan snurken zijn

(JB) Snurken kan veel meer zijn dan een storend kwaaltje tijdens het slapen. In de hoop chronische snurkers over te halen om een dokter te raadplegen, onderstrepen experts de mogelijke gevaren die gepaard gaan met gesnurk en slaapapneu.

(JB) Afgelopen vrijdag gepromoveerd en nu al bij Omroep Gelderland in het nieuws: Arthur Scheffer.

Arthur Scheffer promoveerde in Nijmegen op zijn dissertatie ‘Botulinum toxin and surgery for drooling: a study in children with cerebral palsy’.

Adriaan van Olphen Ridder

(JB) Vanmiddag zijn tijdens de Jongkees Lecture Adriaan van Olphen door de burgermeester van Wijk bij Duurstede de versierselen passend bij de Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.

Adriaan werd tot Ridder geslagen o.a. voor zijn grote verdiensten voor de dovenwereld in Nederland.

(JB) Kippen hebben het bijzondere vermogen hun gehoor te herstellen en dat inspireert een Amerikaanse organisatie om op zoek te gaan naar een medicijn dat gehoorverlies bij mensen kan aanpakken.
De Hearing Health Foundation nam dan ook een kuiken als mascotte. Het geheim achter het vermogen van kippen hun beschadigde gehoor te herstellen, schuilt in cellen in het binnenoor die in staat zijn om door lawaai of andere oorzaken beschadigde haarcellen te vervangen.

Tinnitus (oorsuizen)

(AL) Naar aanleiding van een symposium over tinnitus verscheen op 26 maart 2014 een artikel in de Volkskrant over deze aandoening, die het leven van de patiënt behoorlijk kan ontregelen. In het artikel worden de redenen genoemd die voor onze vereniging aanleiding vormden om vorig jaar te starten met de ontwikkeling van een richtlijn over tinnitus. Het betreft een richtlijn die in eerste instantie de zorgverlener (veelal de KNO-arts) moet ondersteunen bij de behandeling en begeleiding van de patiënt. Daarnaast wordt er een patiëntensamenvatting gemaakt. 
Voor tinnitus bestaat niet één enkele juiste oplossing. De aanpak kan per patiënt verschillen. De aandoening vraagt om zorg op maat en de richtlijn wordt daarom ontwikkeld met meerdere partijen, waaronder de patiëntenvereniging Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) en de huisartsen.

De KNO-vereniging streeft ernaar de richtlijn in 2015 af te ronden.

Flevoziekenhuis wint award met Inforium

(KO) Donderdag 13 maart jl. is het project Inforium van de polikliniek KNO van het Flevoziekenhuis te Almere uitgeroepen tot winnaar van de ‘Spirit of Planetree’ award. Planetree is een organisatie die zorginstellingen helpt organisatie omtrent zorg te verbeteren. Initiatiefnemer Markus Oei en Marleen Vleming namen de prijs in ontvangst. Via Inforium krijgen patiënten onder andere via een beveiligde e-mail  toegang tot voor hen relevante informatie.

Vraag over oorsuizen op telegraaf.nl

(TH) In een artikel op telegraaf.nl wordt een vraag van een lezer over oorsuizen beantwoord. Overigens geeft een neuroloog antwoord op deze vraag en niet een KNO-arts.

Zie ook de informatiepagina op KNO.nl over oorsuizen (tinnitus).