Overig

In dit onderdeel vindt u de volgende voorlichtingspagina’s:

Aangezichtverlamming
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over aangezichtsverlamming en de daarbij behorende klachten. Deze aandoening wordt ook wel facialisverlamming genoemd.

De ziekte van Ménière
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over de ziekte van Ménière.

Duizeligheid
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over duizeligheid en daarbij behorende klachten.

Snurken en het slaap-apneusyndroom
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oorzaken en behandeling van snurken en het slaap-apneusyndroom (OSAS).

Taal/spraak bij kinderen
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over stemproblemen bij kinderen.

MRI
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een MRI in samenhang met de voorlichtingspagina over de brughoektumor.

Stereotactische bestraling
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over de stereotactische bestraling van een brughoektumor in samenhang met de voorlichtingspagina over de brughoektumor.