Overig

In dit onderdeel vindt u de volgende voorlichtingspagina’s:

Aangezichtsverlamming
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over aangezichtsverlamming en de daarbij behorende klachten. Deze aandoening wordt ook wel facialisverlamming genoemd.

Snurken en het slaapapneu bij kinderenIn voorbereiding!
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oorzaken en behandeling van snurken en het slaapapneu (OSA) bij kinderen.

Snurken en het slaapapneu bij volwassenen
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oorzaken en behandeling van snurken en het slaapapneu (OSA) bij volwassenen.

Taal/spraak bij kinderen
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over stemproblemen bij kinderen.

MRI
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een MRI in samenhang met de voorlichtingspagina over de brughoektumor.

Stereotactische bestraling
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over de stereotactische bestraling van een brughoektumor in samenhang met de voorlichtingspagina over de brughoektumor.