Oor

In dit onderdeel vindt u de volgende voorlichtingspagina’s:

Audiologisch Centrum
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een audiologisch centrum (AC) in samenhang met de voorlichtingspagina over het gehooronderzoek.

BCD
Deze pagina heeft als doel u te informeren over een bone conduction device (BCD), oftewel een in het bot verankerd hoorapparaat.

Brughoektumor
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over de brughoektumor.

Cholesteatoom
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over cholesteatoom.

Cochleair implantaat
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een cochleair implantaat (CI).

Eénorigheid
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over horen met één oor.

Gehoorgangontsteking
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een gehoorgangontsteking (otitis externa).

Gehooronderzoek
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over allerlei vormen van gehooronderzoek (audiometrie).

Hyperacusis
Deze pagina gaat over hyperacusis.

Ooroperatie
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over zowel gehoorverbeterende (reconstructieve) ooroperaties als over schoonmakende (sanerende) ooroperaties. U vindt hier operaties van het middenoor. BCD en cochleair implant worden hier niet besproken.

Oor en medicijnen
Op deze pagina kunt u vaststellen of het bekend is dat een medicijn evenwichtsorgaan duizeligheid en/of gehoorvermindering en/of hyperacusis en/of oorsuizen kan geven.

Oorsmeer
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oorsmeer (cerumen).

Oordruppelen
Op deze pagina kunt u lezen hoe een oor gedruppeld moet worden. Lees ook de voorlichtingspagina oordruppels.

Oordruppels
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over oordruppels en het juiste gebruik hiervan. Het betreft de oordruppels die door de KNO-arts op recept zijn voorgeschreven. U kunt lezen over de verschillende soorten oordruppels en de uiteenlopende redenen, waarom de oordruppels worden toegepast.

Oorsuizen
Deze pagina over tinnitus (oorsuizen) is in samenwerking met de NVVS (de voorloper van de Stichting Hoormij) gemaakt.

Otosclerose
Op deze pagina vindt u informatie over otosclerose en stapedotomie. Naast deze voorlichtingspagina adviseren wij u ook de pagina over ooroperatie te lezen.

Perceptieve slechthorendheid
Op deze pagina vindt u informatie over afwijkingen in het slakkenhuis of de gehoorzenuw. Er wordt dan gesproken over perceptieve slechthorendheid (ook wel zenuwgehoorverlies, perceptieverlies, binnenoorverlies of zintuigverlies genoemd).

Plotselinge doofheid
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over plotselinge doofheid.

Slechthorendheid en hoorapparaten
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over slechthorendheid en de mogelijkheden om daar wat aan te doen, bijvoorbeeld een hoorapparaat. Over in het bot verankerde hoorapparaten (BCD) leest u hier niets. Het is verstandig ook de pagina over gehooronderzoek te lezen, omdat daar de verschillende vormen van slechthorendheid ook nog eens worden uitgelegd.

Trommelvliesbuisjes
Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over het plaatsen van trommelvliesbuisjes.