KNO-rapport vergrijzing

Nederland vergrijst met gevolgen voor zowel de stedelijke gebieden als in de krimpgebieden. In het rapport “KNO-zorg in een vergrijzende samenleving” wordt beschreven welke impact de vergrijzing zal hebben op de KNO-zorg ten gevolge van regionale demografische veranderingen. Dit rapport moet KNO-artsen bewust maken wat vergrijzing voor de praktijk betekent. Daarbij dienen de huidige en toekomstige generaties – samen met andere betrokken partijen – slagvaardig actie te ondernemen om goed voorbereid te zijn op de trends en ontwikkelingen die in dit rapport zijn beschreven. Netwerkgeneeskunde en het uitwerken van de Juiste Zorg op de Juiste Plek zijn hierbij van belang. Met behulp van zeven diagnosegroepen die relevant zijn voor de oudere patiënt zijn concrete suggesties gedaan om KNO-zorg zo optimaal mogelijk uit te oefenen in een vergrijzende samenleving. De KNO-vereniging geeft hiermee richting aan de (toekomstige) zorg voor de geriatrische patiënt en nodigt andere partijen uit om voorgenomen intenties te laten verwezenlijken.

Wat zou de vergrijzende samenleving voor u als zorgprofessional en uw zorgorganisatie betekenen? Voor beantwoording van die vraag helpen wij u graag op weg door onze ervaring ter beschikking te stellen, zowel binnen als buiten de KNO-zorg.

Indien u interesse heeft om uw suggesties of vragen met ons te delen, neemt u dan gerust contact op met de auteurs van dit rapport via kno@kno.nl.

Rapport (volledig)
Rapport (kort)