(KH) Preventie van gehoorschade begint langzamerhand een nationaal en steeds breder draagvlak te krijgen. Heden vond bij het Ministerie van VWS een Brown Paper sessie plaats om indicatoren voor het Actieplan Preventie van Gehoorschade van Staatssecretaris van Rijn nader te bepalen. Afgevaardigden van diverse betrokken instanties waren hiervoor uitgenodigd om input te leveren: GGD, RIVM, Nationale Hoorstichting, VNPF (Poppodia en Festivals), VVEM (Evenementen Makers), prevENT en KNO-bestuur. De bedoeling is dat er in het najaar met de uitvoering van het Actieplan gestart wordt. KNO-artsen zetten zich in het hele land inmiddels voor het derde schooljaar in om voorlichting op basisscholen te geven over gehoor en potentiële gehoorschade door hard geluid. Bovendien is sinds kort dit lesmateriaal ook voor KNO-artsen in Opleiding beschikbaar gemaakt om hun competentie Maatschappelijk Handelen ten uitvoer te brengen.