(KH) Als iemand beademd wordt, gebeurt dat normaal gesproken via de neus en mond. Bij mensen met een halsstoma (tracheostoma) is die methode zinloos. Het kan voor hen zelfs levensgevaarlijk zijn. Bij veel zorgverleners is dit niet bekend. Daarom heeft een patiëntenorganisatie in samenwerking met artsen een gratis app ontwikkeld waarmee patiënten in geval van nood hulpverleners kunnen wijzen op de juiste manier van beademen en verzorgen.
De app is ontwikkeld na alarmerende signalen van patiënten. Mevrouw van der Zanden: “Toen de ambulance kwam plaatste de verpleegkundige een mondkapje over de neus en mond van mijn man. Gelukkig kon ik net op tijd voorkomen dat hij de maag van mijn man zou opblazen. Op mijn aanwijzingen is het mondkapje toen over de stoma in de hals geplaatst en kon de zuurstof de longen binnenstromen.”

Het aantal mensen met een tracheostoma is niet groot, dat maakt de kans klein dat een hulpverlener er regelmatig mee te maken krijgt. Rob Burdorf, voorzitter van de NSvG: “We vinden het heel belangrijk dat zorgverleners weten hoe ze mensen met een halsstoma op de juiste wijze moeten beademen. Daarom roepen we hen op de app te downloaden.”