(JB) Veel patiënten zoeken op internet naar informatie over hun ziekte. Maar die informatie op bijvoorbeeld Wikipedia is niet altijd betrouwbaar en leidt soms tot onrust. De artsen van Stichting Betrouwbare Bron hebben daar iets op bedacht. Zij ontwikkelden een systeem waarmee artsen hun patiënt een link kunnen mailen naar de juiste gegevens.

Na een bezoek aan de dokter, kan de patiënt via de link meteen meer lezen over de ziekte. Dat is erg belangrijk, zegt Markus Oei, KNO-arts en voorzitter van Stichting Betrouwbare Bron. “Patiënten onthouden na een bezoek aan de dokter maar 60 procent van de informatie. Van de overige 40 procent wordt de helft verkeerd onthouden. Als ze thuis komen gaan ze googelen. Maar van gegoogel komt vaak alleen maar meer verwarring. Dokter Google is een onbetrouwbare dokter.”