(NT) Tijdens zijn afscheidssymposium op 24 juni in Leiden kreeg klinisch fysicus audioloog dr. ir. Jan de Laat een koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uitgereikt door burgemeester Cornelis Visser. De Laat kreeg deze onderscheiding zowel voor zijn uitzonderlijke verdiensten in het werkveld van de audiologie als voor de talloze vrijwillige activiteiten en functies die hij bij flink wat organisaties vervulde.