Betere zorg begint met een goed gesprek

(CA) Zowel de Patiënten Federatie Nederland als de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben zich tot doel gesteld om het ‘samen beslissen’ te stimuleren. Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die samen met hun behandelaar beslissingen nemen niet alleen meer tevreden zijn, maar ook verstandiger keuzes maken en gemotiveerder aan hun behandeling beginnen. Beide organisaties werken nauw samen rondom dit thema in het programma ‘Samen Beslissen’. Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal die het betrekken van patiënten bij de besluitvorming door de behandelaar kan faciliteren.

De KNO-vereniging omarmt de doelstellingen van bovenstaande initiatieven, heeft hieraan een actieve bijdrage geleverd en is voornemens dit in de toekomst te blijven doen.

Op 4 oktober is een landelijke campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ ( www.begineengoedgesprek.nl ) gestart om het ‘samen beslissen’ breder onder de aandacht te brengen bij zowel patiënten als medisch specialisten. Het bestuur van de KNO-vereniging steunt deze campagne en moedigt haar leden aan om samen met patiënten het gesprek aan te gaan.