(JB) De oorzaak van tinnitus zit niet in het gehoor, maar in de hersenen. Dat inzicht, nu twintig jaar oud, leidde niet meteen tot een remedie. Want hoe werken de hersens precies? De wetenschap ontraadselt het stapje voor stapje.

De wetenschap begint er een vinger achter te krijgen, nu pas. Ondanks het enorme aantal patiënten – in Nederland bijna een miljoen – wordt er weinig onderzoek gedaan naar tinnitus. Een remedie die voor alle patiënten werkt, is nog niet gevonden. Maar de afgelopen tien jaar is de fundamentele kennis van tinnitus ingrijpend verbeterd, zegt Dirk De Ridder.