(KH) Naar schatting kampt 10 à 15 % van de bevolking met tinnitus, oftewel oorsuizen. Lien Sampermans is audiologe en tinnitus-expert bij hoorcentrum Aurilis (België). Ze geeft therapie aan tinnituspatiënten. Op de website Metro geeft ze uitleg over tinnitus.