(KH) Voor doven en zeer ernstig slechthorenden kan een cochleair implantaat uitkomst bieden. Een cochleair implantaat wordt chirurgisch onder de huid geïmplanteerd en uiteindelijk stimuleren, hele kleine in het slakkenhuis aangebrachte, elektroden de gehoorzenuw. Maar welk effect heeft een cochleair implantaat (CI) op tinnitus? Kan het minder worden of bestaat er juist de kans dat tinnitus erger wordt of juist ontstaat?

Het effect van CI’s op tinnitus is in meerdere CI centra in Nederland onderzocht en gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Uit het onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Laryngoscope, komt naar voren dat een CI effectief kan zijn bij het verminderen van tinnitus bij patiënten die aan twee zijden een sensorisch gehoorverlies hebben en die vooraf aan de operatie een klein beetje of middelmatig last van tinnitus hebben. Wat ook bleek is dat de tinnitus ook erger kan worden of zelfs kan ontstaan wanneer een CI wordt geïmplanteerd.

Voor patiënten natuurlijk goed om te weten wanneer zij een dergelijke implantaat overwegen.