Gevangen in geluid

(JB) Recent verscheen het boek “Gevangen in geluid”.

Het boek gaat over Gaby Olthuis, moeder van twee kinderen, die lijdt aan een ondraaglijke vorm van oorsuizen. Wanneer er na een jarenlange strijd geen verlichting komt, besluit zij tot euthanasie. Hoe is zij zover gekomen?

Gaby’s moeder Joan van Baarle beschrijft in haar boek de lange weg die haar dochter heeft afgelegd langs medisch specialisten en alternatieve genezers. Gaby bleef hoop houden, tot op het laatste moment. Want boven alles wilde ze leven.