(JB) Donderdag 30 maart 2023 sprak de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) met staatssecretaris Van Ooijen van VWS.
Met meerdere partijen werd van gedachten gewisseld over een recent rapport van de Gezondheidsraad met de titel “Gehoorschade door versterkte muziek” en over herziening van het bestaande Convenant Preventie Gehoorschade (2018).