Licht gehoorverlies en schoolprestaties

(JB) Eerder Generation R onderzoek toonde aan dat één op de zeven kinderen tussen de 9 en 11 jaar aan gehoorverlies lijdt. Vroege gehoorschade is vaak onomkeerbaar en kan zich blijven opstapelen. Carlijn le Clerq onderzocht nu de relatie tussen licht gehoorverlies en gedragsproblemen en schoolprestaties. Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen met een licht gehoorverlies vaker gedragsproblemen hebben en minder goede scores op de cito eindtoets halen, in vergelijking met kinderen die wel goed horen.