(RV) Markus Oei is KNO-arts in het Flevoziekenhuis en speelt een voortrekkersrol in zorginnovaties. Hij is onder andere initiator van een nieuw transmuraal systeem in Almere waarbij de ‘nulde’, eerste en tweede lijn integraal samenwerken. Doel is de juiste informatie bij de juiste persoon voor passende zorg op de juiste plek. Lees het intervieuw van Qruxx over het transmuraal systeem via onderstaande link.