(JB) De tekortkomingen van de ict-systemen en het Elektronisch Patiëntendossier (epd) in ziekenhuizen gaan ten koste van de patiënt. De dokters hebben er genoeg van. Er moet nu echt iets gaan gebeuren, vindt de Federatie Medisch Specialisten. Dankzij rapper Lange Frans en zijn KNO-arts Dennis Kox brengt de Federatie vandaag het nummer ‘Laat dokters lekker dokteren’ uit om de problematiek en de urgentie onder de aandacht te brengen.
De Federatie is blij verrast met deze steun uit onverwachte hoek. KNO-arts Dennis Kox en rapper Lange Frans zagen een kans om op een ludieke wijze de problemen van de administratielast te belichten. Kox: “Ik ben dokter geworden om mensen te helpen. Met de huidige administratielast wordt het mij als dokter steeds moeilijker gemaakt mijn primaire aandacht bij de zorg voor de patiënt te leggen. Het lijkt soms alsof de administratie meer centraal staat in het gesprek met de patiënt dan de patiënt zelf.