(LB) Gezondheid! Waarom niezen sommige mensen heel hard? Is het aanstellerij? Bureau de Wilt ging op zoek naar antwoorden.

De 11-jarige Jeroen komt met de prangende vraag bij Bureau de Wilt. Gelukkig gaat Emmely op onderzoek uit. KNO-arts Frits Jan van Hemert weet er gelukkig meer over te vertellen.