(JB) Naar aanleiding van recente berichten in de media over een ‘nieuwe’ therapie voor de behandeling van tinnitus krijgt Stichting Hoormij/NVVS en vooral de commissie Tinnitus en Hyperacusis de laatste tijd veel vragen over deze therapie. Denk aan vragen zoals: Waar wordt deze behandeling gegeven? en hoe verhoudt deze zich tot andere behandelingen?

Het gaat hier om de zogenaamde trapsgewijze tinnitus specifieke cognitieve gedragstherapie die enkele jaren geleden is ontwikkeld door Adelante in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. In december 2017 heeft het Zorginstituut Nederland besloten dat deze behandeling vanaf 18 december 2017 in aanmerking komt voor vergoeding in de basisverzekering. Om te bepalen of u recht heeft op een vergoeding is het echter van belang om na te gaan welke afspraken uw zorgverzekeraar heeft gemaakt met de beoogde zorgverlener.