(RB) Nederlandse KNO-artsen geven voorlichting op basisscholen over preventie van gehoorschade.

Utrecht – 1 op de 7 jongeren blijkt na het uitgaan last te hebben van een piep in de oren. Dit blijkt uit een rapport van de commissie prevENT van de Nederlandse Vereniging van KNO-artsen. Uit het onderzoek bleek ook dat minder dan de helft van de onderzochte jongeren zich er van bewust was dat gehoorschade door harde muziek voorkomen kan worden. Op basis van deze gegevens willen Nederlandse KNO-artsen voorlichting geven op basisscholen over preventie van gehoorschade.

Al dit jaar wordt er, verspreid over het land, door KNO-artsen voorlichting gegeven over gehoorschade door harde muziek en hoe dit kan worden voorkomen aan leerlingen van groep 7 en 8. Doel van het project is het creëren van bewustzijn t.a.v. dit onderwerp.

 

Onderzoek

Aanleiding voor de bewustwordingcampagne is het rapport van commissie prevENT van de Nederlandse KNO-vereniging, gesubsidieerd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Het rapport is gebaseerd op de gegevens die de commissie heeft vergaard tijdens het FRISS XXL 2012 evenement in de Heineken Music Hall te Amsterdam. Op dit evenement voor 12-15 jarigen werden gratis oordoppen met geluidsfilter uitgedeeld aan circa een kwart van de bezoekers. D.m.v. vragenlijsten werd een inventarisatie gedaan naar het actuele luistergedrag. Daarnaast werd gekeken naar de kennis en bewustzijn t.a.v. gehoorschade door harde muziek en het voorkomen van een piep in het oor.

Bijna 97% van de ondervraagde bezoekers was in het bezit van een MP3-speler, sommigen al vanaf de leeftijd van 6 jaar. Van de 467 ondervraagde bezoekers bleek één op de 7 vaak of constant last te hebben van een piep in de oren na het luisteren naar harde muziek. Binnen deze groep was er een evenredig aantal jongeren van het VMBO, HAVO en VWO en waren er evenveel jongens als meisjes. Het aantal uren muziekexpositie bleek niet van belang. Minder dan de helft van de bezoekers was zich er van bewust dat gehoorschade door harde muziek voorkomen kan worden. Op grond van deze gegevens lijkt het zinvol om al preventieve voorlichting te geven op de basisschool. De KNO-vereniging hoopt hiermee aan te sluiten op de Kamervragen die dit voorjaar zijn gesteld en hoopt het inzicht in lawaaischade bij jongeren te vergroten.