(LB) De behandeling van oor- en gehooraandoeningen door de KNO-artsen in het Deventer Ziekenhuis is van een dermate hoog niveau dat ze een plek heeft gekregen in het STZ Topklinisch Register. Het eerste STZ-ziekenhuis in Nederland met deze specifieke erkenning voor oorzorg. ‘Een vignet om in een wijde regio te kunnen laten zien: kom naar het Oorcentrum Deventer voor goede oorzorg’. De werkzaamheden van het Oorcentrum Deventer omvatten alle oorchirurgie (behoudens cochleaire implantaten en schedelbasischirurgie), begeleiding van patiënten met slechthorendheid en hoorrevalidatie. Daarnaast wordt er een fellow otologie opgeleid en wordt er in meerdere onderzoekslijnen bijgedragen aan kennis ten aanzien van chirurgische technieken voor de plaatsing van BCD’s en voor de zorgevaluatie van sanerende en gehoorverbeterende operaties. Ook is het Oorcentrum Deventer innovatief op het gebied van doelmatige zorg.