(KH) Op zaterdag 30 april organiseert OPCI een contactdag voor CI gebruikers: “weerbaar door humor”.
Deze dag is voor iedereen met een cochleair implantaat (CI), of wie een CI overweegt! Partners, ouders en ook mensen die om een andere reden betrokken zijn bij het onderwerp CI zijn ook van harte welkom. Er is volop gelegenheid om informatie te verkrijgen van CI-leveranciers over CI en handige hulpmiddelen.  En uiteraard is er contact met lotgenoten en met de vele ervaringsdeskundigen van OPCI.