Oratie Nico de Vries

(JB) Gisteren hield Nico de Vries zijn oratie in de aula van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel Tandheelkundige slaapgeneeskunde is ingesteld vanwege de Stichting ApneuResearch.

Als bijzonder hoogleraar gaat Nico de Vries zich bezighouden met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg op het zich snel ontwikkelde vakgebied tandheelkundige slaapgeneeskunde (Foto Dijkstra B.V.).