Pleidooi voor Kwaliteitsfonds

(AB) Afgelopen zaterdag verscheen in de Volkskrant een artikel over de al dan niet bewezen effectiviteit van medische behandelingen. Het artikel gaat daarbij onder meer in op het initiatief van zeven wetenschappelijke verenigingen (waaronder ook de KNO-vereniging) om voor het eigen specialisme vijf behandelingen structureel op doelmatigheid te onderzoeken. Ook wordt het pleidooi van de medisch specialisten voor een Kwaliteitsfonds, gevuld door zorgverzekeraars, aangehaald. KNO-arts Van Benthem wordt in het artikel een aantal maal geciteerd.