Preventie online

(JB) Voorkomen is beter dan genezen, een oude wijsheid.

Meer en meer lijkt dit nieuw leven ingeblazen te worden, ook bij KNO-Nederland.
Eerst was er de voorlichting op feesten en scholen, sinds vandaag is de nieuwe website, binnen de KNO-website, online: Preventie (zie de bovenbalkaanpassing), zodat de KNO-artsen nu op meerdere aspecten preventie-adviezen geven. Hiermee zijn de originele PrevENT-pagina’s komen te vervallen.