(EK) In het programma Meldpunt van omroep Max is aandacht geweest voor de handel en wandel bij de verkoop van hoortoestellen. Bij het programma en ook bij Stichting Hoormij zijn klachten binnen gekomen dat audiciens met opzet te dure onverzekerde apparaten aanbevelen zodat ze er zelf meer aan verdienen. Sommige audiciens zouden gelijk hoortoestellen adviseren waar geen vergoeding voor mogelijk is en niet wijzen op hoortoestellen die vallen binnen de vergoede zorg. Pas bij navraag komt dit aan de orde.