(TP) Blootstelling aan lawaai op het werk brengt het risico van gehoorschade met zich mee. Een van de klachten waar werknemers mee te maken kunnen krijgen, is lawaaidoofheid. Schade aan het gehoor is onomkeerbaar en de werkgever moet er dus alles aan doen om dit te voorkomen.